Veri Gönderme (POST)

ThingsOn HTTP API

ThingsOn DB bir şemasız veritabanıdır. İstediğiniz zaman yeni ölçümler, etiketler ve alanlar ekleyebilirsiniz. Daha önce kullanılandan farklı bir türden veri yazmaya çalışırsanız (örneğin, daha önce integer kabul eden bir alana bir string yazma), ThingsOn DB'nin bu verileri reddedeceğini unutmayın.

Request
POST /write?db=[DB_NAME] HTTP/1.1
Host: cloud.thingson.io:8086
Authorization: Basic [API_KEY]
[TABLE_NAME] [FIELD_1=90],[FIELD_2=90],[FIELD_3=90]

Parametre

Açıklama

[DB_NAME]

İşlem yapılacak veritabanının adı ile değiştirin

[API_KEY]

Kimlik doğrulama için size verilen özel API KEY

payload

Bu kısımda platforma gönderilecek (Post edilecek) veri yer alır.

[TABLE_NAME] Tablo adı

[FIELD sütun adı = VALUE değer]

Payload (Body) Örnekleri

EnerjiTuketimTablosu t1=250,t2=145,t3=54
UretimMiktarlariTablosu makine1=1520,makine2=1230

Köşeli [ ] parantezleri silmeyi unutmayın ve Türkçe karakter kullanmayın!

ThingsOn DB ile UPDATE işlemi yapılamaz. Yalnızca SELECT, INSERT ve DROP (DELETE) işlemleri yapılabilir.

Response Örnekleri

2xx: Eğer isteğiniz HTTP 204 No Content ile sonuçlandıysa başarılıdır!
4xx: ThingsOn isteğinizi anlayamadı.
5xx: Sunucu kaynaklı bir sorun oluştu.