Java (Unirest)

ThingsOn HTTP API / Java

Java programlama dilini kullanarak platformdan veri sorgulamak için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.

Bu örnekte Unirest kullanılmıştır: http://unirest.io/java.html

Read
HttpResponse<String> response = Unirest.get("http://cloud.thingson.io:8086/query?db=[DB_NAME]&q=[QUERY]")
.header("Authorization", "Basic [API_KEY]")
.asString();