MODBUS

MODBUS ile haberleşme konfigürasyonu.

Kullanım

Aşağıdaki JSON nesnesi MODBUS ile haberleşmek için bir örnektir:

{
"Topic": "Test",
"Channel": "Modbus",
"ConnectionType": "Serial",
"Driver": "Serial",
"PortName": "COM1",
"PortSettings": "19200,E,8,1",
"Protocol": "RTU",
"Route": "127.0.0.1",
"ReadType": "Single",
"Item": {
"HWTag": "1",
"TagType": "INPUT_REGISTER"
},
"Items": [
{
"HWTag": "1",
"TagType": "HOLDING_REGISTER"
},
{
"HWTag": "2",
"TagType": "HOLDING_REGISTER"
}
]
}

Topic: ThingsOn Core Service tarafından okunacak verilerin hangi kanal üzerinden geri döneceğini tanımlar.

Channel: MODBUS için "Modbus".

ConnectionType: Haberleşme arabirimi (TCP / Serial).

Driver: ConnectionType Serial girilmişse Channel tarafından kullanılan driver girilir. (Serial / TCP / UDP).

PortName: Driver Serial girilmişse haberleşmenin port adı girilir. (Örn: COM1, COM5).

PortSettings: Driver Serial girilmişse bağlantının port ayarları (baud rate, parity, data bits, stop bits) girilir. (Örn: "19200,E,8,1").

Protocol: MODBUS haberleşme türü (RTU / ASCII). ConnectionType: Serial için geçerlidir.

Route: PLC için route yolunu belirtir. IP adresi girilebilir.

ReadType: Tek bir adresin mi veya birden fazla adresin mi okunacağı bilgisidir. (Single / Multiple).

Item: Okunacak adres bilgisi. ReadType "Single" girilmiş ise Item nesnesi altındaki "HWTag" girilir. "TagType" (COIL, DISCRETE_INPUT, HOLDING_REGISTER, INPUT_REGISTER, EXCEPTION_STATUS, COMM_EVENT_COUNTER, COMM_EVENT_LOG, SLAVE_ID, FIFO_QUEUE, FILE_RECORD) girilir.

Items: Okunacak adreslerin bilgisi. ReadType "Multiple" girilmiş ise Items dizisi altındaki "HWTag"ler ve "TagType"ler (COIL, DISCRETE_INPUT, HOLDING_REGISTER, INPUT_REGISTER, EXCEPTION_STATUS, COMM_EVENT_COUNTER, COMM_EVENT_LOG, SLAVE_ID, FIFO_QUEUE, FILE_RECORD) girilir.